ბიბლიოგრაფია

 პოეტური წიგნები

„საგალობლები შენთვის“ (სოხუმი, გამომცემლობა „ალაშარა“, 1978, 44 გვერდი)

„მშვიდობა სახლსა ამას“ (სოხუმი, „ალაშარა“, 1982, 60 გვ.)

„უნებლიე ვედრებანი“ (თბილისი, “მერანი“, 1984, 86 გვ.)

„წვიმის გამოხმობა“(სოხუმი, „ალაშარა“, 1984, 78 გვ.)

„შვიდი სურათი ბავშვისათვის“ (სოხუმი, „ალაშარა“, 1986,82 გვ.)

„შუაღამის ხე“ (თბილისი, „მერანი“, 1990, 100 გვ.)

„ზღვის გასაღები“ (სოხუმი, „ალაშარა“, 1991, 140 გვ.)

„სონატა სოხუმზე და შენზე“ (თბილისი, „მერანი“, 1994, 34 გვ.)

პოეზიის ერთტომეული „საგალობლები შენთვის“ (თბილისი, 2013, 306 გვ. )

„ასი ლექსი“ (თბილისი,“ინტელექტი“, 2014,  146 გვ.)

 ლიტერატურული ზღაპრები

„სალამია“ (სოხუმი, „ალაშარა“, 1988, 162 გვ.)

მოთხრობები და ნოველები შექმნილი რეალური ისტორიების მიხედვით

„დევნილთა უღელტეხილი“ (თბილისი, „ლომისი“, 1993,64 გვ.)

„სოხუმში მოსალოდნელია წვიმა“ (თბილისი, „ლომისი“, 1997, 132 გვ.)

 რომანები

“სოხუმში დაბრუნება“ (თბილისი, „მერანი“, 1995, 276 გვ. )

„შავი ზღვის ოკეანე“ (თბილისი, „მერანი“, 2000,  440 გვ.)

„პრეზიდენტის კატა“ (თბილისი, „უნივერსალი“, 2008, 228 გვ.)

„სათვალიანი ბომბი“ (თბილისი, „ფორმა“, 2009, 144 გვ.)

„შენთანუშენოდ“ (თბილისი, „ინტელექტი“, 2019, 332 გვ.)

 პუბლიცისტიკა

 „გაუცხოების პლანეტა“ (თბილისი, „კავკასიური სახლი“ 2007, 72 გვ. )

დოკუმენტურ-პუბლიცისტური ჩანაწერები „სულის გადასხმა“  (თბილისი, „ინტელექტი“, 2012, 234 გვ.)

 პიესა

„… ზღვა, რომელიც შორია“ (თბილისი, 2005)

  თარგმანი

 დაურ ნაჭყებიას (ცნობილი აფხაზი მწერალი) რომანი „ღამის ნაპირი“ (თბილისი, „ოჯახური ბიბლიოთეკა“, 2011)

 ესსე

“ბევრად მეტი, ვიდრე სოლიდარობა” (2020)

. ოდიშარიას უცხო ენებზე გამოცემული წიგნები

The Pass of the Persecuted. TheThe Kingdom of the Netherlands (Holland). Hague. 2022  U2PI (66 pg)

The President’s Cat. Germany. Berlin. KLAK Verlag. 2022 (186 pg) 

The President’s Cat. Romania. Iasi. PERFORMANTICA. 2021 (220 pg) 

The president’s cat. China. Shanghai. FOREIGN LITERATURE PUBLISHING HOUSE. 2019 (310 page)

The President’s Cat. The Kingdom of the Netherlands (Holland). Hague.  U2PI. 2017 (220 pg)

The pass of the persecuted. Germany. Frankfurt. REICHERT VERLAG. 2015 (64 pg)

Georgia. Tbilisi. Rustaveli Avenue.  Germany. Frankfurt. REICHERT VERLAG. 2018 (104 pg)

From unsended letters. Russia. Moscow. SOVETSKI PISATEL. 1991 (190 pg)

The president’s cat. Slovakia. Bratislava. SLOVART. 2015 (174 pg)

The president’s cat. Azerbaijan. Baku. BILIK. 2017. (208 pg)

The president’s cat. Czech Republic. Prague. JONATHAN LIVINGSTON. 2017 (188 pg)

The President’s cat.  Estonia. Tallinn. MTU OTAKU. 2017 (190 pg)

The president’s cat. Hungary. Budapest. L’ HARMATTAN.  2017 (208 pg)

The president’s cat. Armenia Yerevan. ANTARES. 2016 (228 pg)

The president’s cat.  Azerbaijan. Baku.  GANUN. 2018 (288 pg)

The President’s Cat. Ukraine. Kiev.  UKRAINSKI PISMENIK. 2016 (190 pg)

Rain expected in Sukhumi. Ukraine. Lvov. VIDAVNITSTVO ANNET ANTONENKO. 2015 (172 pg)

The pass of the persecuted. Czech Republic. Prague. JONATHAN LIVINGSTON. 2018 (74 pg)

The president’s cat. (In Abkhazian language). Tbilisi. INTELEQTI. 2017 (198 pg)

Georgia. Tbilisi. Rustaveli Avenue. Russia. Moscow. KULTURNAIA REVOLUTSIA. 2018 (156 pg)

From unsended lettrs. Poems.  Armenia. Yerevan. UWA. 2016. (160 pg)

Collection of Novels (Return to Sukhumi, President’s Cat and The Cyclops Bomb). Russia. Moscow. KULTURNAIA REVOLUTCIA. 2016 (472 pg)

The pass of the persecuted. (In English language). Georgia. Tbilisi. 2013 (74 pg)

The pass of the persecuted. (In English language). Georgia. Tbilisi. 1997 (72 pg)

Boat mooring. (Play. In Russian language). Georgia. Tbilisi. SAARI. 2006 (112 pg)

Planet of alienation. (In Russian language). Georgia. Tbilisi. KAVKAZSKI DOM. 2007 (96 pg )

Return to Sukhumi. (In Russian language).  Georgia. Tbilisi. MERANI. 1997 (210 pg)

The president’s cat. (In Russian language). Georgia. Tbilisi. 2008 (210 pg)

The nephew (In Russian language). Georgia. Tbilisi. LITERATURULI 1999- (48 pg)